Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Riskli binaların, harç-vergi muafiyetleri, kira yardımı gibi teşvikler ile depreme dayanıklı, imar planlarına uygun, modern binalara dönüştürülmesidir. Kentsel dönüşümün amacı, riskli olan yapıların yıkılıp deprem yönetmenliği ve eklerine uygun olarak yeniden inşa edilmesi ve hem can hem de mal kaybının önlenmesini sağlamaktır. Hasarlı binaların yıkılmasının ardından inşa edilen sağlıklı binalar sayesinde doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunuyor. Zarar verenin deprem değil binalar olduğu gerçeğini hiç unutmayalım. Dönüşümün özellikle büyük şehirler için bir başka boyutu ise çarpık kentleşmenin etkilerinin azaltılarak modern, refah seviyesi yüksek, tarihe ve doğaya saygılı şehirler oluşturmaktır.